Gölcük Tabiat Parkı

Isparta’nın 5 kilometre güneybatısında ve deniz yüzeyinden yüksekliği 1380 metre olan, Yakaören Köyü hudutları içerisinde yer alan Gölcük Tabiat Parkı, krater çukururun su ile dolmasından oluşmuş bir krater gölünün çevresinde yer alır.

Gölcük 150-300 metre kadar yükselen ve volkanik küllerle kaplı tepelerle çevrilidir. 1,5 kilometre çapında bir daire biçiminde olup derinliği 32 metreyi bulmaktadir. Gölcük ve yöresinde yapılan araştırmalarda, yüzeylenme veren formasyonlar, tortul, ultramatik ve volkanik kayaçlar olmak üzere başlıca üç gruba ayrılırlar. Bunlardan tortullara ait en yaşlı formasyonu Akdağ kireç taşları oluşturmaktadır. Diğerlerini konglomeralar ve flişler meydana getirmektedir. Akdağ kireç taşları Jura-Alt Kretase , konglomeralar Eosen ve Flişler ise Oligosel yaşlıdır. Gölcük ve çevresindeki volkanik kayaçlar, Traki Andezitler, sıkı tüfler, kül tüfler ve sünger taşlarından oluşmaktadır. Gölcük yağmur suları ve dipten kaynayan kaynaklarla beslenmektedi. Son yıllarda içme suyu olarak kullanıldığından hayli çekilmiştir.

Ancak Isparta’nın içme suyunun büyük bir miktarının Eğirdir. gölünden alınmasıyla Gölcük te su çekilmesi durmuştur.